شرکت فنی و مهندسی پولاد بتن کیمیا
Metering Pump Dosing Pump پمپ تزریق دوزینگ پمپ

پمپ تزریق

پمپ تزریق ( Metering Pump ) یا دوزینگ پمپ ( Dosing Pump ) به پمپ هایی اطلاق می شود  که برای تزریق میزان دقیقی از انواع مایعات شیمیایی در داخل خط لوله استفاده می شوند. این نوع مایعات معمولا خورنده…
بیش تر بخوانید
شرکت فنی و مهندسی پولاد بتن کیمیا
فهرست